Liga Kadetek 2019/2020

A+ A A-

Obóz w Kołobrzegu

Obóz klubowy w Kołobrzegu 19-26.08.2019 r.

19 sierpnia wyjazd z Gubina autokarem  godz. 8.00 z placu katedralnego. Dojazd na miejsce do godz. 15.00

Obóz zgłoszony i zarejestrowany w bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 35112/LUB/L-2019

 

Drużyny:

 • młodziczki, kadetko/juniorki,  młodzicy,  kadeci

 Nr konta : PKO BP S.A. 98 1020 5402 0000 0202 0180 1331 ( z dopiskiem - wpłata imię i nazwisko)

Potwierdzony udział (zdane karty)

Młodziczki Kadetko/juniorki Młodzicy Kadeci
 • 1. Maja P.
 • 2. Weronika U.
 • 3. Zuzia M.
 • 4. Natalia K.
 • 5. Ola R.
 • 6. Lena B.
 • 7. Malwina S.
 • 8. Julia G.
 • 9. Nikola K.
 • 10. Oliwia G.
 • 11. Kalina M.

Jacek Woźniak tel.723 298 377

 • 1. Zuzia K.
 • 2. Ola M.
 • 3. Martyna T.
 • 4. Martyna P.
 • 5. Zuzanna K.
 • 6. Nikola C.
 • 7. Weronika A.

Robert Siegel

 • 1. Marcin W.
 • 2. Michał Z.
 • 3. Jakub Ś.
 • 4. Adam M.
 • 5. Wiktor I.
 • 6. Hubert W.

Tomasz Lasota

 • 1. Andrzej S.
 • 2. Jan C.
 • 3. Dominik C.
 • 4. Jakub S.
 • 5. Cyprian O.
 • 6. Igor S.
 • 7. Filip R.
 • 8. Wojciech J.
 • 9. Arek G.
 • 10. Olivier P.
 • 11. Mateusz O.
 • 12. Krosno
 • 13. Krosno
 • 14. Krosno
 • 15. Maciej B.

Jacek Gornow

 Kierownik obozu - Robert Siegel tel. 691 265 449

Informacje dodatkowe:

 • - 19 sierpnia wyjazd z Gubina autokarem  godz. 8.00 z placu katedralnego. Dojazd na miejsce do godz. 15.00
 • - bagaż dziewcząt jedzie osobno busem,
 • - obowiązkowe - ważne legitymacje szkolne (podbite) ewentualnie dowód,
 • - karty obozowe należy przekazać do końca maja,
 • - ze względu na intensywność treningów należy się zaopatrzyć w sporą ilość koszulek treningowych,
 • - obuwie sportowe do treningu w hali i treningu na dworze,

Godzinowy plan dzienny

 • 7.00 pobudka
 • 7.10-7.20 zaprawa poranna
 • 7.20-8.00 toaleta poranna
 • 8.00 śniadanie
 • 9.00-12.00 2 jednostki treningowe na przemian dla poszczególnych drużyn / zajęcia terenowe
 • 13.00 obiad
 • 14.30-16.00 jednostka treningowa
 • 16.00-17.30 zajęcia terenowe
 • 18.00 kolacja
 • 19.15-20.45 jednostka treningowa / zajęcia terenowe
 • 21.00 toaleta wieczorna
 • 22.00 cisza nocna

Jednostka treningowa obejmuje 1,5 godziny zajęć

Atrakcje

 • Zostaną podane w późniejszym terminie
 • w przypadku braku pogody będziemy korzystać z Aqua Park Milenium
  Aqua Park Milenium oferuje:
  - basen sportowy - o wymiarach 25x12.5m i głębokości od 1.35 do 1.80
  - basen rekreacyjny - o kształcenie nieregularnym wpisanym w kwadrat o wymiarach 11x11 i głębokości 1m
  - brodzik - o głębokości 0,4m, ze ślizgawką dla dzieci
  - trzy zjeżdżalnie
      * zjeżdżalnia wewnętrzna - nr 1 o długości 48m
      * zjeżdżalnia zewnętrzna - nr 2 o długości 63m
      * zjeżdżalnia zewnętrzna TURBO - nr 3 o długości 34m
  - 4 wanny jacuzzi
  - liczne atrakcje wodne:
      * fontanna "grzybek"
      * gejzer powietrzny
      * niecka z hydromasażem i poduszką powietrzną
      * dwie leżanki z hydromasażem
      * bicz wodny Tajfun
      * dzika rzeka
      * kaskada wodna
      * dwa silne prysznice do masażu
  ponadto: sauny, siłownia, zajęcia fitness,

Regulaminy:

Regulamin obozu sportowego

Kołobrzeg 2019

 • 1. W czasie zajęć, ze względu na bezpieczeństwo, uczestnicy zobowiązani są ściśle stosować się do poleceń trenerów i opiekunów.
 • 2. W czasie wolnym, uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń opiekunów, przestrzegając programu obozu.
 • 3. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się do trenerów i opiekunów.
 • 4. Za umyślne szkody materialne finansowo odpowiadają rodzice dzieci dokonującej danej szkody.

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ DYSCYPLINARNE USUNIĘCIE UCZESTNIKA OBOZU. W TAKIM WYPADKU KLUB NIE ZWRACA KOSZTÓW UCZESTNICTWA.

Regulamin uczestnictwa w obozie sportowym

 • 1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się składając zgłoszenie uczestnictwa w obozie sportowym przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 • 2. Obowiązkiem uczestnika obozu sportowego jest informowanie trenera przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczeń.
 • 3. Uczestnik obozu sportowego zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
 • 4. Uczestnik obozu ma obowiązek i prawo brania udziału we wszystkich zajęciach sportowych.
 • 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz o jego predyspozycjach przy wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń zleconych przez trenera.
 • 6.Uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które ma ze sobą.
 • 7. W razie wypadku lub złego samopoczucia niezwłocznie powiadomić trenera lub innego opiekuna obozu.
 • 8. Przestrzegać ramowego rozkładu dnia.
 • 9. Zachowywać się według regulaminu poruszania się po drogach i na szlakach turystycznych.
 • 10. Przestrzegać zakazu samodzielnego oddalania się od grupy i budynku bez zgłoszenia trenerowi.
 • 11. Utrzymywać w czystości sanitariaty i zajmowane pomieszczenia.
 1. Odpowiedzialność i obowiązki uczestnika obozu

Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacja regulaminu na obozie sportowym. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej osoby z obozu w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiała ona odbyć we własnym zakresie i na koszt własny (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do osobistego odbioru uczestnika obozu).

II. Odpowiedzialność i obowiązki uczestników obozów sportowych i ich prawnych opiekunów.

Na obozach sportowych uczestnicy muszą ściśle stosować się do poleceń opiekunów i wychowawców. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników odpowiadają materialnie ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować usunięcie uczestnika z obozu na jego koszt. Rodzice lub opiekunowie zgłaszając dziecko, muszą podać nazwisko adres i telefon osoby, która może odebrać uczestnika w przypadku wcześniejszego wyjazdu.

 

REGULAMIN PODRÓŻY NA OBOZIE SPORTOWYM
KOŁOBRZEG 2019

 1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA OPIEKUNA WYCIECZKI AUTOKAROWEJ.
 2. REGULAMIN TRANSPORTU KOLEJĄ
 3. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

DLA OPIEKUNA WYCIECZKI AUTOKAROWEJ.

I.CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PODRÓŻY.

 • 1.Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 • 2.Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (w tym legitymacje szkolne ).
 • 3.Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie maja przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki.
 • 4.Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zajmować miejsca przy drzwiach.
 • 5.Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (sprawdzić wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 • 6.Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 • 7.Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy.
 • 8.W razie wątpliwości, co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję.

II.CZYNNOŚCI W TRAKCIE PODRÓŻY./ OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Na miejscu zbiórki uczestnicy dostosowują się do poleceń kadry

 • Nie wolno podbiegać do autobusu należy czekać w zwartym szyku na opiekuna
 • Do autokaru wsiadamy dopiero po wyraźnym polecenie kierownika, lub wyznaczonego opiekuna po uprzedniej zbiórce.

Do autokaru wsiadamy kolejno, kolejno też zajmujemy miejsca.

W autokarze zabrania się :

 • -Przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej,
 • -Blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,
 • -Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 • -Obracać się tyłem do kierunku jazdy
 • -Spożywania posiłków i napojów
 • -Nie wolno na przystanku stać blisko krawężnika.
 • -Nie wolno podbiegać do autobusu, należy czekać w zwartym szyku na opiekuna i pod jego kontrolą wejść do pojazdu.
 • -Po wejściu natychmiast usiąść na wyznaczonym miejscu.
 • -Nie wolno otwierać okien bez zgody opiekuna.

2.W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:

 • -wchodzenia na jezdnię,
 • -przechodzenia na drugą stronę jezdni.

Dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania uczestników wycieczki włączone były światła awaryjne autokaru.

3.Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

III.CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PODRÓŻY.

 • 1. Dopilnować, czy zostały zabrane wszystkie bagaże i rzeczy osobiste uczestników wycieczki, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń i zniszczeń.
 • 2.Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

IV.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII, POŻARU, WYPADKU LUB INNYCH ZAGROŻEŃ.

 • 1.W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, bezwzględnie ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • 2.W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112.

 

REGULAMIN TRANSPORTU KOLEJĄ

 1. Za przejazd uczestników odpowiedzialny jest kierownik obozu, lub wyznaczony przez niego trener/wychowawca.
 2. Przed wyjazdem należy ustawić się na zbiórce w miejscu wyznaczonym przez kadrę.
 3. Przed wyjazdem należy sprawdzić imienna listę uczestników.
 4. Oczekując na pociąg uczestnicy stoją obok swojego bagażu.
 5. Pożegnanie z rodzicami odbywa się przed wsiadaniem do pociągu.
 6. Pierwszy wsiada wychowawca grupy, który kieruje uczestników do odpowiednich przedziałów (wyznaczonych wcześniej przez kierownika, niedopuszczalna jest zamiana wcześniej ustalonych miejsc). Uczestnicy wsiadają pojedynczo, na znak kierującego podróżą, bez przepychania się. Ostatni kierownik obozu, lub wyznaczony przez niego trener/wychowawca
 7. Każde wyjście do toalety winno być zgłoszone kadrze.
 8. W czasie podróży kategorycznie zabrania się:
 • -wychylania przez okna
 • -wyrzucania przez okna śmieci
 • -przechodzenia do innych wagonów
 • -przebywania na korytarzach podczas jazdy
 • -wychodzenia z przedziału bez wiedzy kadry
 • -zaśmiecania przedziałów
 • -głośnego zachowywania się, utrudniającego podróż innym pasażerom.
 • -opuszczania pociągu na stacjach i przystankach.

 

 • Przed końcem podróży należy sprawdzić bagaż osobisty i pozostawić przedziały w takim stanie, w jakim go zastaliśmy.
 • Wysiadanie z pociągu odbywa się odbywa się w kolejności odwrotnej , jak wsiadanie.
 • Po wyjściu z pociągu uczestnicy ustawiają się na zbiórce.
 • Po ogłoszeniu zbiórki kadra sprawdza imienną listę uczestników.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH

Uczestnicy obozu podporządkowują się poleceniom prowadzącego wycieczkę.

 1. Wszyscy idą zwartą grupą. Na przedzie kolumny idzie prowadzący, później najmłodsi i najsłabsi, którzy nadają tempo marszu. Kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz trener/opiekun.
 2. Grupa w szyku zwartym porusza się prawym poboczem szosy lub drogi, a jeśli grupa nie jest wystarczająco liczna, lub luźna, wówczas porusza się lewym poboczem.
 3. W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się po szosie (drodze) pojazdy mechaniczne.
 4. Nie wolno robić postojów na szosie (drodze), zatrzymywać się w miejscach, gdzie kierowcy maja utrudnioną widoczność (zakręty, wzniesienia, wiadukty)
 5. Pod żadnym pozorem nie wolno oddalać się od grupy bez zezwolenia prowadzącego.
 6. Kolumna poruszająca się w nocy musi być oznaczona: - na przedzie białym światłem skierowanym do przodu, z tyły czerwonym światłem skierowanym do tyłu.
 7. W miastach grupa może poruszać się jedynie po chodnikach.
 8. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 9. Nie wolno przewozić uczestników obozu środkami transportu nie przystosowanymi do tego celu.
 10. Opiekun idący na przedzie oraz na końcu kolumny poruszającej się prawą stroną jezdni wydaje odpowiednią komendę : „Lewa wolna” w celu ostrzeżenia uczestników o nadjeżdżających pojazdach.

 

 

REGULAMIN KĄPIELI I PLAŻOWANIA

 1. Kąpiel może odbywać się tylko w wytyczonym i zabezpieczonym obszarze wody.

 2. Woda w czasie kąpieli musi być dostatecznie ciepła, nie pozwala się na kąpiel w temperaturze wody poniżej 16 0C.

 3. Miejsca kąpieli i grupy kąpiących się obozowiczów powinny być w miarę możliwości na plaży izolowane od innych osób nie będących członkami obozu.

 4. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy, trenerzy.

 5. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować do poleceń ratownika i trenera.

 6. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są trenerzy.

 7. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotów głowy, a także innych dolegliwości należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym kierującego kąpielą.

 8. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach nie przekraczających 10 osób.

 9. Wyznaczona grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez trenera kierującą kąpielą.

 10. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika i trenera.

 11. Obowiązuje całkowity zakaz wbiegania do wody bez minutowego powolnego zahartowania się nadzorowanego przez trenera kierującego kąpielą.
 12. W czasie kąpieli w wodzie musi być obecny trener grupy oraz jeden trener kierujący na brzegu. Grupa bez trenera nie będzie dopuszczona do kąpieli.

 13. Nie można pozwalać na kąpiel osobom rozgrzanym, zmęczonym, na czczo i nie wcześniej niż godzinę po posiłku.

 14. Czas trwania kąpieli na początku obozu

- 3 – 5 minut grupy młodsze

- 5 minut grupy starsze

- stopniowo przedłużać do 15 minut grupy najmłodsze, 20 minut grupy starsze.

 1. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez trenera kierujące kapielą.

 2. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczane do wody.

 3. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić dyżurującemu trenerowi.

 4. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy

 5. Ustala się następującą sygnalizację:

 • - 1 GWIZDEK – PRZEKROCZENIE REGULAMINU KĄPIELI
 • - 2 GWIZDKI – KONIEC KĄPIELI
 • - SERIA KRÓTKICH GWIZDKÓW - „ALARM”
 1. Na sygnał ALARM wszyscy natychmiast wychodzą z wody.

 2. Podczas plażowania uczestnicy powinni mieć nakrycie głowy, zalecane jest używanie kremów ochronnych z filtrami.

 3. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie.

Obowiązuje całkowity zakaz :

a) kąpieli w maskach do nurkowania,

b) kąpieli w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,

c) wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody,

d) zanurzania się i nurkowania,

e) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,

f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

 1. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast powiadomić ratownika

 2. Za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu ustala sie następujące kary :

 • a) za pierwsze złamanie regulaminu kąpieli - zakaz kąpieli w ciągu całego dnia,
 • b) za drugie przewinienie - zakaz kąpieli w ciągu dwóch najbliższych dni,
 • c) za trzecie przewinienie - zakaz kąpieli do końca turnusu

 

  ........ ......
 1. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu.

Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania